Πολιτικές

1. Ο φόρος διαμονής των 0.50 ευρώ χρεώνεται επιπλέον.
2. Για να γίνει κράτηση απαιτείται προκαταβολή, η οποία σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται.